อัตราของการสูญเสียต้นไม้ทั่วโลกจากไฟป่า

การเกิดไฟป่าเป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นก่อให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง และเป็นสาเหตุของไฟป่า

จากข้อมูลของ Global Forest Watch แสดงให้เห็นถึงจำนวนของต้นไม้ที่ถูกเผามีจำนวนเพิ่มเป็นสองเท่าของ 20 ปีที่ผ่านมา โดยในปี ค.ศ.2021 มีต้นไม้มากกว่า 5 ล้านตัน ที่ถูกเผาในรัสเซีย และเกิดการสูญเสียพื้นที่ไปเท่ากับขนาดของประเทศโปรตุเกส James Mac Carthy นักวิเคราะห์ของ Global Forest Watch กล่าวเสริมไว้ว่า ถึงแม้ว่าไฟป่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางธรรมาชาติ แต่ว่าระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศรัสเซียในปี ค.ศ.2021 นั้นไม่เคยมีการเกิดขึ้นมาก่อน จากการเผาไหม้ของไฟป่าทั่วโลกทั้งหมด 23 ล้านเอเคอร์ และไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัสเซียมีสัดส่วนไปแล้วเกินครึ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ ไฟป่าจะเกิดบ่อยขึ้น และมีความรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามอีกผลกระทบที่น่ากลัวหลังจากเกิดไฟป่าแล้วก็คือ การปลดล็อกคาร์บอนจำนวนมากที่สะสมอยู่ใต้ดิน ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่าต้นไม้ และดินที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เองก็เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง ซึ่งมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ

อัตราของการสูญเสียต้นไม้ทั่วโลกจากไฟป่า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นถูกมองว่าเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดไฟป่าเหล่านี้ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง และส่งผลให้เกิดการเผาไหม้มากขึ้น โดยในภูมิภาคทางตอนเหนือของโลก อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ส่งผลให้ฤดูไฟป่ามีความยาวนานขึ้น โดยประเทศรัสเซียที่เกิดการสูญเสียจากไฟป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ในปี ค.ศ.2021 ก็เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยืดเยื้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่ยืดเยื้อนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์ จากผลกระทบนี้ทำให้เราจะต้องให้ความสำคัญกับป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น

โดยองค์การสหประชาชาติได้กล่าวว่า แนวโน้มการเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านั้นน่ากลัว และคาดว่าความรุนแรงของไฟป่าจะรุนแรงขึ้นกว่าร้อยละ 50 ภายในสิ้นศตวรรษนี้ ซึ่งในการแก้ไขปัญหานี้คือ การลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก และผู้นำระดับโลกที่ได้เข้าร่วมการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP 26 ในกลาสโกว์ เมื่อปีที่แล้วก็ได้ให้คำมั่นว่าจะยุติการตัดไม้ทำลายป่า

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์