“วราวุธ” วางไทยเข้าเงื่อนไขโตยั่งยืน UN แนะไทยยึด ”เศรษฐกิจพอเพียง”

“วราวุธ” วางไทยเข้าเงื่อนไขโตยั่งยืน UN แนะไทยยึด ”เศรษฐกิจพอเพียง”

“วราวุธ” เปิดแผนพัฒนายั่งยืน เลิกนำเข้าขยะพลาสติก ปี 68 วาง “กรุงเทพฯ” เมืองโตคู่คุณภาพชีวิต เข้าเงื่อนไขสร้างคาร์บอนเครดิตช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ขณะ UN แนะไทยยึดเศรษฐกิจพอเพียงหนุนแผนความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 ว่า การผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายหนึ่งของประเทศไทย ที่กำหนดให้มีการพัฒนาการผลิต และการจัดการพลาสติกเพื่อเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อม 

โดยในปี 2568 มีเป้าหมายเลิกนำเข้าขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์ พร้อมกับก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเรื่องของพลังงานสะอาดนอกจากนี้ ไทยยังมีแผนการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเริ่มจาก กรุงเทพฯ รวมถึงการดำเนินการตามข้อตกลงถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตร่วมกันซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย 

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ทางด้านทรัพยากรทางทะเลนั้นในประเทศไทยมีการเก็บตัวอย่าง การทดลอง และทำวิจัยเพื่อสร้างบริหารจัดการและปกป้อง ระบบนิเวศน์ทางทะเล และชายฝั่งที่มีการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ไม่ให้ทำการประมงหรือจับสัตว์น้ำในบริเวณนั้นๆ

 

ด้าน นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานประจำสหประชาชาติ กล่าวว่าประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักSDG มาตลอด สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งต่อไปยังระดับโลก  ดังนั้น  รัฐบาลควรดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของ SDG  ในทุกๆ ด้าน เพราะได้มีการร่วมบรรลุข้อตกลงไว้ตั้งแต่ปี 2550  ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์