‘ชุมชนสร้างสรรค์’ บน ‘โลกดิจิทัลสีเขียว’ ในงาน 'Sustainability Expo 2022'

‘ชุมชนสร้างสรรค์’ บน ‘โลกดิจิทัลสีเขียว’ ในงาน 'Sustainability Expo 2022'

“ชุมชนแห่งอนาคต” ในโซน “BETTER COMMUNITY” หนึ่งในโซนเด่นภายในงาน “Sustainability Expo 2022” หรือ “SX 2022” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จะบอกเล่าเรื่องราวว่า “เรา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชน” จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไร

“ชุมชนแห่งอนาคต” ในโซน “BETTER COMMUNITY” หนึ่งในโซนเด่นภายในงาน “Sustainability Expo 2022” หรือ “SX 2022” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จะบอกเล่าเรื่องราวว่า “เรา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชน” จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไร ในทางกลับกัน ชุมชนนี้จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้เราได้อย่างไร

นิทรรศการโซนนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอ GREEN AND DIGITAL SOLUTIONS โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ และการนำเสนอแนวคิดสำหรับการสร้าง SMART CITY ในอนาคตด้วยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์

‘ชุมชนสร้างสรรค์’ บน ‘โลกดิจิทัลสีเขียว’ ในงาน 'Sustainability Expo 2022'

ไฮไลต์สำคัญของโซนนี้ คือ นิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างเมือง  SMART CITY ที่จะโชว์ให้เห็นว่า

SMART CITY  ไม่เพียงแต่เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังมีความความน่าอยู่ และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของผู้อยู่อาศัยที่นี่อีกด้วย ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับองค์ประกอบที่สร้างชุมชนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามในการสร้างชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย

‘ชุมชนสร้างสรรค์’ บน ‘โลกดิจิทัลสีเขียว’ ในงาน 'Sustainability Expo 2022'

ด้วยแนวคิด GREEN AND DIGITAL SOLUTIONS ในโซนนี้ รวบตึงโซลูชั่นเด่นจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงวิถีการใช้ชีวิต การเรียนรู้ การทำงาน และการเล่น ไม่ว่าจะเป็น :

- เข้าสู่โลกเสมือนจริงของ Accenture และ Metaverse ด้วยแว่น VR จาก Oculus

-ดูการสาธิต “Future of Work” อนาคตของการทำงาน ของ Microsoft

-เรียนรู้วิธีที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), Tencent, Salesforce และ Dell ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ IOT เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

-เรียนรู้วิธีที่ Dell นำวัสดุชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์มารีไซเคิล

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับจัดแสดง รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ดูตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

SMART CITY หรือ เมืองอัจฉริยะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยแนวคิดแห่งอนาคต เป็นไฮไลต์เด่นที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ระดมแนวคิดในการสร้างและขยายพื้นที่สีเขียวในเมืองโดยใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ดัดแปลงเป็นฟาร์มบนดาดฟ้าในเมือง การจัดแสดงการบริหารจัดการเมืองและการตัดสินใจผ่านแนวทางขับเคลื่อนและดำเนินงานด้วยข้อมูล

รวมถึงกระบวนการจัดการขยะในเมือง พร้อมทั้งเรื่องเล่าเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน