ธรรมนัส สั่งยกเลิกเอกสารสิทธิ์ เขาใหญ่ ห้ามใช้ทำกิน รอOne Mapสรุป 3 สัปดาห์

ธรรมนัส สั่งยกเลิกเอกสารสิทธิ์ เขาใหญ่ ห้ามใช้ทำกิน รอOne Mapสรุป 3 สัปดาห์

“ธรรมนัส” เผย ความคืบหน้าข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน ส.ป.ก.เขาใหญ่ คาดโครงการ One Map โดยกรมแผนที่ทหาร ใช้เวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์รู้ผล อีกทั้งยกเลิกเอกสารสิทธิพื้นที่ที่มีปัญหา พร้อมออกกฎห้ามจัดสรรที่ดินทำกินเขตชนกันอย่างเด็ดขาด

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพลโท ชาคร บุญภักดี เจ้ากรมแผนที่ทหาร แถลงข่าวกรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในที่ดิน ส.ป.ก.- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า

ขณะนี้รัฐบาลได้มีการมอบหมายกระทรวงกลาโหม โดยกรมแผนที่ทหาร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน เดินหน้าจัดทำแนวเขตของรัฐหรือโครงการ One Map เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเกิดข้อพิพากษาอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต คาดว่าใช้เวลาตรวจสอบความชัดเจนประมาณไม่เกิน 3 สัปดาห์ 

ธรรมนัส สั่งยกเลิกเอกสารสิทธิ์ เขาใหญ่ ห้ามใช้ทำกิน รอOne Mapสรุป 3 สัปดาห์

 

สำหรับพื้นที่พิพาทดังกล่าวได้มอบหมาย ส.ป.ก. ให้มีการยกเลิกเอกสารสิทธิทั้งหมดทุกแปลง และในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เตรียมออกแนวทางการปฏิบัติห้ามและหลีกเลี่ยงไม่ให้จัดสรรที่ดินที่มีแนวเขตชนกันระหว่างพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อุทยานฯ ให้เกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นต่อไป

ธรรมนัส สั่งยกเลิกเอกสารสิทธิ์ เขาใหญ่ ห้ามใช้ทำกิน รอOne Mapสรุป 3 สัปดาห์

กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. ได้จัดตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมาจึงต้องกลับมาปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.ส่วนกลางทั้งหมดก่อน เพื่อความโปร่งใสในการสอบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานต่างก็ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ฉะนั้น เราต้องให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน