'พลังงาน' ชง ครม. ตั้ง 10 อรหันต์บอร์ดกฟผ. วันนี้ ก่อนลุยตั้งผู้ว่าฯ คนที่ 16

'พลังงาน' ชง ครม. ตั้ง 10 อรหันต์บอร์ดกฟผ. วันนี้ ก่อนลุยตั้งผู้ว่าฯ คนที่ 16

เปิดรายชื่อ 10 อรหันต์ คณะกรรมการบริหาร กฟผ. "พลังงาน" ชงครม. วันนี้ คาด "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" นั่งประธานบอร์ด คุมตั้งผู้ว่าการคนที่ 16 เดินหน้าภารกิจแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าออกจาก กฟผ.-สัญญา PPA-เคลียร์หนี้ค้างค่า Ft

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มี นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

2.นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3.นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

6.นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.น.ส.นิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

8.นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง

9.นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม จาก 10 รายชื่อ มีกรรมการชุดเก่าจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คาดจะสามารถเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. (บอร์ดกฟผ.) ชุดใหม่ทั้ง 10 คน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (13 ก.พ. 2567) ภายหลังมีการเปิดรับสมัครตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยทั้ง 10 คนผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบมาได้ครบทั้งหมดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นบุคคลที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจของ กฟผ. 

นายประเสริฐ กล่าวว่า เมื่อกฟผ. มีบอร์ดบริหารแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ (คนที่ 16) แทน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.ที่ได้ครบวาระไปแล้วในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยบอร์ด กฟผ. จะเชิญ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งบอร์ดชุดที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยบอร์ดทั้ง 10 คนจะต้องหารือกับนายเทพรัตน์ โดยเฉพาะหลักการเรื่องการทำงานซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงรับทราบนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ อาทิ การดำเนินการในเรื่องของการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (SO) ออกจาก กฟผ. เพื่อให้มาบริหารที่ดึงคนนอกเข้าร่วมเพื่อความเป็นกลาง รวมไปถึงสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของ กฟผ. ที่ไม่เกี่ยวกับเอกชนที่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 

ส่วนข้อกังวลที่หลายฝ่ายมองว่าหากนับอายุการทำงานปัจจุบันจะทำให้นายเทพรัตน์ ขาดคุณสมบัติเหลือระยะเวลาทำงานไม่ถึง 2 ปีนั้น จะยังคงยึดหลักเกณฑ์การนับอายุในวันที่สมัคร ถือว่ายังมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน