"พิมพ์ภัทรา” ชงครม.เคาะชดเชยตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน

"พิมพ์ภัทรา” ชงครม.เคาะชดเชยตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน

"อุตสาหกรรม" เคาะชดเชยตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน ฤดูการผลิต 2565/2566 หนุนต้นทุนชาวไร่อ้อยลดเผา เตรียมเสนอครม. พิจารณา

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังตัวแทนสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย 37 แห่ง เข้าพบในวันนี้ (20 พ.ย.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมเสนอบรรจุวาระการพิจารณาโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 สำหรับปีการผลิต 2565/2566 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ร้องขอให้เร่งการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เพื่อให้โรงงานเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในลำดับต่อไป 

นอกจากนี้ ในการประชุม กบ. ครั้งต่อไปวันที่ 28 พ.ย.นี้ มีวาระพิจารณา เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการตัดอ้อยสดฤดูการผลิตปี 2566/2567 ในส่วนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อการหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ให้การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่กระทบกับต้นทุนราคาอ้อย ทั้งยังจะช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น