ชาวไร่อ้อยขานรับ 'ขยับ' ราคาน้ำตาลทราย 2 บาท/กก.

ฟังมุมมองชาวไร่อ้อย หลัง ครม. ไฟเขียวปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาท/กก. สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือยัง ? แนวโน้มผลผลิตอ้อยเพียงพอหรือไม่? หลังไทยเสี่ยงเผชิญภัยแล้งลากยาว คุยกับ นราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

ฟังมุมมองชาวไร่อ้อย หลัง ครม. ไฟเขียวปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาท/กก. สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือยัง ? แนวโน้มผลผลิตอ้อยเพียงพอหรือไม่? หลังไทยเสี่ยงเผชิญภัยแล้งลากยาว คุยกับ นราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย