รถร่วมบริการฯ บุก 'ก.พลังงาน' ขอลดราคา NGV เหลือ 13 บาท/กก.

รถร่วมบริการฯ บุก 'ก.พลังงาน' ขอลดราคา NGV เหลือ 13 บาท/กก.

รถร่วมบริการฯ บุกกระทรวงพลังงาน ขอลดราคาก๊าซ NGV เหลือ 13 บาทต่อกก. ด้าน "ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์" ตรวจเข้มการเข้าออกพื้นที่

รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (2 พ.ย. 2566) เวลา 09.00 น. ที่หน้ากระทรวงพลังงาน ถ.วิภาวดีรังสิต สมาคมรถหมวด 2 ร่วมบขส. และหมวด 1 ร่วมขสมก. รวมทั้งรถสาธารณะในกทม. รถเมล์รถบัส รถสองแถวทั่วประเทศ ได้เดินทางเพื่อเข้าพบ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเพื่อขอให้มีมาตรการช่วยเหลือราคาก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ

รถร่วมบริการฯ บุก 'ก.พลังงาน' ขอลดราคา NGV เหลือ 13 บาท/กก.

ทั้งนี้ ในเนื้อหาของหนังสือที่จะยื่นระบุถึงกรณีที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนเชื้อเพลิงเดินรถเพิ่ม ดังนี้

1. ขอราคาก็าซเอ็นจีวีที่ราคา 13 บาทต่อกก.

2. บัตรส่วนลดก็าซเอ็นจีวีให้มีผลใช้ได้เลยไม่มีกำหนด

3. ราคาน้ำมันดีเซล

ล่าสุด ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex: EnCo) ได้แจ้งต่อตัวแทนผู้เช่า ศูนย์บริหารอาคารฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงาน ว่าจะมีกลุ่มสมาคมรถร่วม บขส และ รถร่วมขสมก. รวมทั้งรถสาธารณะในกทม. รถเมล์ รถบัส รถสองแถวทั่วประเทศ จะเดินทางมายังศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อยื่นหนังสือแก่กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. โดยมีรถกลุ่มผู้ชุมนุม ประมาณ 1,000 คัน นั้น

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารอาคารฯ ใคร่ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. ประตูทางเข้า-ออก ทุกประตูเปิดให้บริการตามปกติ

2. ใช้ประตู  9  เป็นทางสัญจรของบุคคล 

รถร่วมบริการฯ บุก 'ก.พลังงาน' ขอลดราคา NGV เหลือ 13 บาท/กก.

3. โดยต้องแสดงบัตรพนักงาน ก่อนการผ่านเข้า-ออกจากพื้นที่ โดยพนักงาน, ผู้ปฎิบัติงาน ตลอดจนผู้รับเหมาทุกคน จะต้องคล้องบัตรแสดงตน (บัตรพนักงานหรือบัตรผู้มาติดต่อ) ให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์ฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรแสดงตนจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รถร่วมบริการฯ บุก 'ก.พลังงาน' ขอลดราคา NGV เหลือ 13 บาท/กก.

4. กรณีมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อพนักงานผู้เช่า ให้ผู้มาติดต่อแจ้งพนักงานผู้เช่า  (ผู้รับการติดต่อ) เพื่อยืนยันการเข้ามาติดต่อจริง พร้อมมารับที่จุดแลกบัตร

รถร่วมบริการฯ บุก 'ก.พลังงาน' ขอลดราคา NGV เหลือ 13 บาท/กก.

ทั้งนี้หากสถานการณ์ การชุมนุมมีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์บริหารอาคารฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง