เปิด 2 เหตุผลหลัก  ราคา Spot LNG ตลาดโลกพุ่ง

เปิด 2 เหตุผลหลัก  ราคา Spot LNG ตลาดโลกพุ่ง

"พลังงาน" ระบุ ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว Spot LNG ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น โดยมีปัญหามาจาก 2 ปัญหาหลัก "สภาพอากาศ-แหล่งผลิต" ดันราคาพุ่ง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG) ช่วงระหว่างวันที่ 24 – 28 ก.ค. 2566 พบว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยประจำสัปดาห์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.523 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 11.239 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู เนื่องจากแหล่ง Ichthys LNG T2 ซึ่งเป็นแหล่ง LNG ของประเทศออสเตรเลีย กำลังการผลิต 4.5 ล้านตันต่อปี ขยายเวลาหยุดซ่อมบำรุงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ LNG ตามสัญญา 

อีกทั้ง แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง Sarawak ประเทศมาเลเซียมีปัญหาในกระบวนการผลิตส่งผลให้ต้องลดกำลังการผลิตลง นอกจากนี้โรงไฟฟ้าถ่านหิน Noshiro No.1 (Tohoku Electric) ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ เกิดปัญหาขัดข้องส่งผลให้ต้องหยุดเดินเครื่องโดยไม่มีกำหนด

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พบว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนมิ.ย. 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 2.2559 บาทต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 342.0714 บาทต่อล้านบีทียู จากราคา LNG นำเข้าปรับตัวลดลง 

ส่วนราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนมิ.ย. 2566 นั้น พบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.4187 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 11.0112 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู เนื่องจากภูมิภาคเอเชียเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัด จึงส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

"นอกจากแหล่งผลิตมีปัญหาแล้ว สภาพอากาศทั่วโลกนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการพลังงานในภาคครัวเรือนด้วย เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้าในการเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงหน้าร้อน และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในช่วงหน้าหนาว เป็นต้น"

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.– 15ส.ค. 2566 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล อยู่ที่ 18.59  บาทต่อกิโลกรัม รถโดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 14.62 บาทต่อกิโลกรัม และสำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ.) อยู่ที่ 22.59 บาทต่อกิโลกรัม  

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV ในเดือนพ.ค. อยู่ที่ 3,453 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 139.25 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 334 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 18 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 316 สถานี