ดีบุก เมตริกตันละ 889,350.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 69,170.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 889,350.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 69,170.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 889,350.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 69,170.00