ชง 5 ข้อเสนอ ‘การบ้าน’ รัฐบาลใหม่ ฟังมุมมอง อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ว่าที่นายก​ พิธา​ ลิ้ม​เจริญ​รัตน์​ เดินสายพบสภาอุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย​ ฟังเสียง​สะท้อนเอกชน​ ​เร่งเพิ่มขีดความสามารถ​แข่งขัน ขณะที่สภาอุตสาหกรรม​ ฝากการบ้านรัฐบาล​ใหม่​ เร่งแก้ค่าไฟแพง​ ​ฟัง​มุมมอง​ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ว่าที่นายก​ พิธา​ ลิ้ม​เจริญ​รัตน์​ เดินสายพบสภาอุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย​ ฟังเสียง​สะท้อนเอกชน​ ​เร่งเพิ่มขีดความสามารถ​แข่งขัน ขณะที่สภาอุตสาหกรรม​ ฝากการบ้านรัฐบาล​ใหม่​ เร่งแก้ค่าไฟแพง​ ​ฟัง​มุมมอง​ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต