ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินส่วนต่างกี่บาท เข้าบัญชีชาวนา 18 พ.ค นี้

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ลงวันที่ 21 พ.ย.65 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้ดำเนินการโอนเงินตามโครงการประกันรายได้ฯ เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงใน งวดที่ 1-29 ไปแล้วนั้น 

ล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 30 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,660.28 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,147.60 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,144.04 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,628.43 บาทต่อตัน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

การชดเชยส่วนต่างระหว่าง ราคาประกันรายได้ข้าว65/66 กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 30 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 339.72 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

ต่อมา ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว 65/66 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (งวดที่ 31) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ ตันละ 13,686.08 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,200.98 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,145.92 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,700.74 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่าง ราคาประกันรายได้ข้าว65/66 กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 31 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 313.92 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

 

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะ โอนเงินประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 18 พ.ค. 2566 มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดที่ 30 จำนวน 2,137 ครัวเรือน และงวดที่ 31 จำนวน 644 ครัวเรือน รวม 2 งวด 2,781 ครัวเรือน 

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ดังนี้

เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ) ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินชดเชยส่วนต่าง

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ซึ่งจากการติดตามของ ธ.ก.ส. พบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ – สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac. ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 30-31 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง 18 พ.ค นี้

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore