ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด

รถไฟขบวนประวัติศาสตร์จากไทยขนทุเรียน 25 ตู้ ผ่านฉลุยด่านโม่หานในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเวลาอันรวดเร็วกว่าที่กำหนด

รถไฟขบวนพิเศษขนส่งทุเรียน 25 ตู้ของบริษัท Pan-Asia Silk Road Co., Ltd หรือ PAS ได้ออกเดินทางจากสถานีรถไฟมาบตาพุดในวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยออกเดินทางผ่านสถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย เข้าสู่ท่านาแล้งสถานีเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์ค และสถานีเวียงจันทน์ใต้ ประเทศลาว

รวมทั้งได้ทำการเปลี่ยนเป็นขบวนรถไฟสายลาว-จีนโดยได้ยกตู้ลงเปลี่ยนขบวนแล้วเสร็จทั้ง 25 ตู้คอนเทนเนอร์เย็น ในวันที่ 20 เมษายน

ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ขบวนรถไฟพิเศษ สายลาว-จีน เดินทางผ่านเมืองหลวงพระบางและผ่านเมืองบ่อเต็น เข้าสู่เขตสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ด่านโม่หานเรียบร้อยแล้วในเวลาประมาณ 13.00 ของวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมิได้ติดปัญหาใดๆเลย ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด นอกจากนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสามารถผ่านด่านศุลกากรและด่านกักกันพืชเขตโม่หานของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเปิดตรวจตู้ทุเรียนและเสียภาษีทั้ง 25 ตู้ เรียบร้อยและสามารถออกเดินทางออกจาก ด่านศุลกากรและกักกันพืชในบริเวณสถานีรถไฟโม่หานเวลา 21.30 น.ของวันที่ 21 เมษายน 2566

และรถไฟจะวิ่งผ่านเมืองคุนหมิงและสุดระยะทางที่สถานีรถไฟกว่างโจ โดยคาดการณ์ว่ารถไฟขนส่งสินค้าขบวนพิเศษของ บริษัท PAS จะถึงสถานีรถไฟกว่างโจในวันที่ 24 เมษายนเป็นอย่างช้าโดยจะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นจากมาบตาพุดถึงสถานีรถไฟกว่างโจวไม่เกิน 5 วันตามเป้าหมาย ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด

ขณะนี้เช้าวันที่ 22 เมษายน เวลา 7.00 น. รถไฟขนทุเรียนขบวนพิเศษ 25 ตู้ เดินทางกำลังใกล้จะถึงสถานีรถไฟคุนหมิง โดยใช้เวลาเดินจากมาบตาพุด ประเทศไทยถึงสถานีรถไฟคุนหมิงรวมเวลาการหยุดทำพิธีการศุลกากรทั้ง 3 ประเทศ ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 3 วัน 

และหลังจากเติมเชื้อเพลิงที่สถานีรถไฟคุนหมิงแล้วก็จะออกเดินทางสู่กว่างโตสถานีรถไฟปลายทางต่อไปทันที รถไฟขบวนพิเศษขบวนนี้ถือเป็นรถไฟขบวนแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางจากมาบตาพุด จนถึงสถานีรถไฟกว่างโจโดยตู้ขนส่งสินค้าทั้ง 25 ตู้ อยู่บนแคร่รถไฟโดยตลอดไม่ต้องนำลงเปลี่ยนจากบนรางเลย ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด

ทั้งนี้บริษัท PAS ต้องให้เครดิตโดยตรงกับทุกองค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลของประเทศลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทำให้ขบวนพิเศษรถไฟของบริษัท PAS เดินทางได้รวดเร็วไม่ติดขัดปัญหาใดๆเลย

โดยเฉพาะการทำพิธีศุลกากรผ่านด่านในแต่ละประเทศรวดเร็วมากและไม่ต้องเข้าคิวรอคอยในการผ่านด่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเหมือนต้องต่อคิวผ่านเข้าแดนจุดตรวจสินค้าก่อนเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด่านทางบกระหว่างด่านบ่อเต็นของลาวและด่านโม่หานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งติดขัดอย่างมากมีคอนเทนเนอร์เย็นตกค้างมากกว่า 300-400 ตู้ ทุกวันและต้องรอตามคิวหลายวัน ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด

ซึ่งถือได้ว่าการเดินรถไฟขนส่งสินค้าทุเรียน 25 ตู้คอนเทนเนอร์เย็น ของบริษัท Pan-Asia Silk Road Co., Ltd. หรือ PAS สายประวัติศาตร์เส้นทางมาบตาพุด-กว่างโจว ครั้งนี้ได้ทำลายสถิติการเดินทางขนส่งสินค้าเท่าที่เคยมีมาในอดีต โดยเร็วกว่ารถบรรทุกขนส่งหรือเรือขนส่งสินค้าอย่างมาก และถือว่าเป็นการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วประหยัดและปลอดภัยมากสำหรับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียน มังคุดและอาหารทะเลแช่แข็ง

บริษัท PAS จะเริ่มเดินทางขนส่งสินค้าเป็นปรกติ จากเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และบริษัท PAS จะเดินรถไฟขนสินค้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนทุกวันโดยเน้นจุดหมายปลายทางที่ 3 เมืองใหญ่ คือ กว่างโจว คุนหมิงและฉงชิ่ง ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด

ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใดสนใจส่งสินค้าร่วมเดินทาง สามารถติดต่อโดยตรงกับฝ่ายบริการการจองขนส่งสินค้าของบริษัท PAS โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าการเกษตรหรืออาหารทะเลแช่แข็งโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น

บริษัท PAS ได้จัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์เย็นหรือตู้ Refer ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ไว้รองรับให้กับผู้ประกอบการสำหรับปี 2566 นี้ และจะรับบริการแบบ door to door จากล้งทุเรียนสู่ตลาดขายทุเรียนปลายทางที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉลุย! รถไฟขนทุเรียนจากไทย 25 ตู้ ผ่านด่านโม่หานในจีนเร็วกว่ากำหนด