ศาลปกครอง สั่ง กปน.ระงับเซ็น ITA Consortium ชนะประมูลโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์

ศาลปกครอง สั่ง กปน.ระงับเซ็น ITA Consortium ชนะประมูลโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์

ศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวคดี ‘วงษ์สยาม’ ฟ้องประมูลโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ ศาลสั่ง กปน.ระงับเซ็นสัญญากับ ITA Consortium จนกว่าจะมีคำพิพากษา หลังจาก ‘วงษ์สยาม’ ถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเพราะคุณสมบัติไม่ครบ ขาดประสบการณ์สร้างระบบกรองน้ำขนาดใหญ่

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งวันที่ 24 มี.ค.2566 ในคดีที่บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ฟ้องผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีดำหมายเลขที่ 575/2566

ในคดีนี้บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ฟ้อง กปน.กรณีดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาดวันละ 800,000 ลูกบาศก์เมตร สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วม 5 ราย ประกอบด้วย

1.บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

2.บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

3.ITA Consortium

4.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

5.กิจการร่วมค้าสีแสงเอสจี

ทั้งนี้ กปน.ประกาศเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2565 ให้ ITA Consortium เป็นผู้ชนะงานก่อสร้างที่ราคา 6,460 ล้านบาท

ส่วนบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 6,150 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะคุณสมบัติไม่ครบ และต่อมามีการอุทธรณ์ผลการประมูล หลังจากพิจารณาผลงานประกอบการยื่นประมูลของบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ในส่วนงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำ โดยอยู่ที่วันละ 96,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่เงื่อนไขกำหนดที่วันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ภายในสัญญาเดียว

สำหรับ

รวมทั้งบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ยื่นต่อศาลขอให้มีคำพิพากษา 3 ประเด็น ประกอบด้วย

1.ให้ผู้ว่าการ กปน. , คณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หยุดการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายนอกเหนือจากการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์

2.ให้ผู้ว่าการ กปน. , คณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และข้อเรียกร้องต่อไป

3.ให้ผู้ว่าการ กปน. , คณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีคำสั่งให้บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา

นอกจากนี้ บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด มีคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาพร้อมกับคำฟ้อง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 3 ราย ระงับการลงนามสัญญากับ ITA Consortium ในวันที่ 24 มี.ค.2566 และมีคำร้องขอให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธรการชั่วคราวก่อนพิพากษาเป็นการฉุกเฉิน

ศาลพิจารณาว่ากรณีที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับพิพาทย่อมไม่เป็นอุปสรรคกับการบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ กปน.ลงวันที่ 7 มี.ค.2566 เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาของ ITA Consortium จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สำหรับบริษัทบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2519 ทุนปัจจุบัน 630 ล้านบาท ตั้งอยู่ กทม. วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด บริการรับเหมาก่อสร้างระบบประปา,ชลประทาน ปรากฏชื่อ นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย และนางสาวสุชานุช เกิดสินธ์ชัย เป็นกรรมการ

บริษัทนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 ประกอบด้วย

1.นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย ถือหุ้นใหญ่สุด 74.5238%

2.นางสาวสุชานุช เกิดสินธ์ชัย ถือหุ้น 25.0317%

3.นางสาววรนุช เกิดสินธ์ชัย ถือหุ้น 0.3889%

4.นางสาว วลัยพันธ์ เกิดสินธ์ชัย ถือ 0.0556%

สำหรับรายได้ในปี 2564 อยู่ที่ 2,379 ล้านบาท กำไร 289 ล้านบาท

ส่วน ITA Consortium เป็นการร่วมกลุ่มของ 2 บริษัท เพื่อยื่นประมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD 

2.บริษัท อาควาไทย จำกัด 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ITA Consortium เคยชนะประมูลงานก่อสร้างของ กปน. เช่น โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 มูลค่างาน 845 ล้านบาท