บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์ ประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 11 ล้านราย สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

เกาะติดความเคลื่อนไหว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และยื่นอุทธรณ์ผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด ถึงไหนแล้ว "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" อัปเดตให้แล้วจาก กระทรวงการคลัง 

โดยวันนี้ (21 มี.ค.66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกว่า 11 ล้านคน ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำเร็จแล้ว จากจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด กว่า 14 ล้านคน

  • ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 11,121736 ราย จากจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 14,596,820 ราย โดยยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 3,396,782 ราย และยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 78,302 ราย  

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน รอบใหม่ สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

  • ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เมษายน 2566

พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ และให้ทำธุรกรรมตามคำแนะนำของมิจฉาชีพ

  • ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน

ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ดังนี้

  1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิกที่นี่
  2. เว็บไซต์ welfare.mof.go.th  (คลิกที่นี่)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์

“รัฐบาลได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ และการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่สมควรจะได้รับประโยชน์จากรัฐอย่างแท้จริง” นายอนุชาฯ กล่าว

กรณีทราบผลสถานะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

กรณีผ่าน

- เริ่มการยืนยันตัวตนผ่าน e-KYC และต้องผูกบัญชี พร้อมเพย์ กับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการโดยผูกกับธนาคารใดก็ได้

ยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ผ่านช่องทาง คือ

  1. ธนาคารกรุงไทย
  2. ธนาคารออมสิน
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 (180 วัน)

ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวัน และเวลาทำการของแต่ละธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

- เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทาง

ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- วันที่ 1 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 โดยหากยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง 

สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC ดังนี้

1) บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล

2) บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้ได้รับสิทธิ์)

3) หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 

กรณีไม่ผ่าน

ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง

ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน และติดตามผลการอุทธรณ์ได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

2.ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)