ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 23 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 23 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 23 ธ.ก.ส.เคาะจ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ภายในวันที่ 3 วัน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ "ประกันรายได้ข้าว65/66" ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มทยอยโอนเงินส่วนต่าง ประกันราคาข้าว ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงตั้งแต่งวดที่ 1-22 แล้ว มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.622 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,858.91 ล้านบาท

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว65/66 ให้ เกษตรกรปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 23) ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว 65/66 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (งวดที่ 23) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 11-17 มีนาคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ ตันละ 13,612.20 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,914.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,918.67 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,190.67 บาท

ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 23 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา ประกันรายได้เกษตรกร กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน (งวดที่ 23) ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 387.80 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 85.36 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 81.33 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 23 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 23 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน - ช่องทางตรวจสอบเงิน ประกันรายได้ข้าว ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 23 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ตรวจสอบผลการโอนเงินบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบใน เว็บไซต์  เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน และจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 23 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินชดเชยส่วนต่าง

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ซึ่งจากการติดตามของ ธ.ก.ส. พบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ – สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป