ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสิน งวด 16 มีนาคม 2566

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสิน งวด 16 มีนาคม 2566

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 มีนาคม 2566

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลงวดล่าสุดที่นี่

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : งS 1550940
  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ญF 1550940
  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎH 1550940

 

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

A 1550940

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

1550940

 

รางวัลที่ 2 (ออก 3 ครั้ง)

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.รางวัลละ 2,000 บาท

7671456    3141504    7719086

 

รางวัลที่ 3 (ออก 10 ครั้ง)

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

6366431    9526900    4579600    9624773    1960193

9415749    6421828    8220754    4970818    8326530

 

รางวัลที่ 4 (ออก 20 ครั้ง)

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

5755801    5583295    5114549    7056856    4321763

9869157    2044068    8710625    3886981    6511000

2225984    6383889    6811411    2309178    4588502

8392022    5505632    8798647    1958693    502874

 

รางวัลที่ 5 (ออก 100 ครั้ง)

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 30 บาท

7163313    7170757    4806131    9055758    0654342

2620546    0761061    3561790    7289387    2456829

9046142    3205197    3607332    7679735    5754254

7930882    5055147    0261431    8121603    6540528

1546508    9864140    3815618    3555530    1740496

5596742    4394983    3763569    6529589    5184862

6018646    0010901    6542529    6541305    9845787

2746024    6005970    8353071    5431681    3700116

7122454    4487465    7591264    0413292    5968451

2188725    7762403    1062821    6007306    2054311

4663695    4420270    6282097    2275080    0076075

3532616    8766663    2218106    3984951    1554323

6388444    4982411    1135287    0728226    0388277

7599690    6548744    4863391    9567470    1395562

5879670    1196190    5069281    8388074    4763625

0209662    7390092    0230587    4128161    0555072

6779406    4178618    8678124    6407178    4538502

8988686    3871495    7708723    3441075    5348334

1085277    3331566    9439907    6671840    2408079

1185632    3031119    5634877    9007817    6057908

 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท

1837

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (ออก 2 ครั้ง)

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

921    014    

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. 

509

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 16 มีนาคม 2566

และตรวจสอบความถูกต้องผลรางวัลสลากกับทางกับธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกรางวัล (คลิกที่นี่)

 

 

cr : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร