ปธ.กสทช. 'เมิน' เสียงค้าน ลุยสรรหาเลขาฯ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ระบุ การสรรหา แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.ได้ยึดตามมาตรา 61 วรรค 1 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ โดยที่สำนักงาน กสทช. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน กสทช.

ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ระบุ การสรรหา แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.ได้ยึดตามมาตรา 61 วรรค 1 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ โดยที่สำนักงาน กสทช. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน กสทช. และมีเลขาธิการ กสทช.รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธาน กสทช. 

ดังนั้น ประธานจึงมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติขึ้น ไม่ได้เพิ่มอำนาจให้ตัวเอง และการที่ต้องมาทำงานร่วมกันกับประธานโดยตรงจึงเป็นสิทธิของประธาน และที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งหลังจากนี้ จะให้สำนักงาน กสทช.เปิดรับสมัคร 14 วัน จากนั้นให้มาแสดงวิสัยทัศน์ ส่วนอำนาจในการเลือกคือประธาน กสทช. ซึ่งเบื้องต้น คาดว่าจะได้ผู้เหมาะสมภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้

ประเด็นการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา 61 วรรค 1 โดยที่สำนักงาน กสทช. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน กสทช. และมีเลขาธิการ กสทช.รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธาน กสทช. แท้จริงแล้วอำนาจของประธาน กสทช. ในการเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา 61 จึงเป็นเพียงกระบวนการทางธุรการเท่านั้น ไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประธาน กสทช. แต่อำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ กสทช. เป็นอำนาจของ กสทช. ทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม ประธานบอร์ด กสทช. ระบุว่าไม่ตอบเรื่องความเป็นเอกภาพของบอร์ด แต่ตนไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย และการสรรหาเลขาฯ ไม่ได้ชงเองกินเอง ซึ่งบอร์ดแต่ละคนมองไม่เหมือนกัน อ่านกฎหมายข้อเดียวยังตีความไม่ตรงกัน แต่ไม่ได้หนักใจเพราะนี่คือการทำงาน ไม่ใช่มือสมัครเล่นที่เอาไม่แต่สนุก แต่นี่คืองาน คือหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ การสรรหาเลขาธิการ กสทช. เป็นประเด็นถกเถียงในบอร์ดมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยล่าสุดบอร์ดกสทช. 3 คน ได้แก่ พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ (ด้านกิจการกระจายเสียง), นางสาวพิรงรอง รามสูต กรรมการ (ด้านกิจการโทรทัศน์) และ นายศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ (ด้านเศรษฐศาสตร์) ทำหนังสือถึงศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.เรื่อง ไม่รับทราบมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2566 เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทช.

โดยให้เหตุผลว่า การประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2566 ไม่เป็นไปตามมติ กสทช. ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง พิจารณากำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งให้นำเสนอหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาเลขาธิการ กสทช. มาในคราวเดียวกันในการประชุมครั้งต่อไป และไม่เป็นไปตามมติ กสทช. ครั้งที่ 4/2566 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณากำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.