เปิดอุตสาหกรรมสุดปัง ปี 2566 โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตโดดเด่นในปี 2566 อาทิ ยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) วรวรรณ ชิตอรุณ ระบุ​ อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตโดดเด่นในปี 2566 อาทิ ยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม​ รวมถึงพลาสติกชีวภาพ กลุ่มพลาสติกปลอดสารพิษ และย่อยสลายได้