"ประยุทธ์" ชี้ดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% เหมาะสม หนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

"ประยุทธ์" ชี้ดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% เหมาะสม หนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

"ประยุทธ์" สั่งหน่วยงานเศรษฐกิจเปิดแถลงข่าวชี้แจงข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชนเข้าใจ และให้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วย ชี้ดอกเบี้ยนโยบายเหมาะสมหนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ชะลอเงินเฟ้อ      

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (31 ม.ค.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้ทำการชี้แจงผลของการดำเนินนโยบายด้านการเงิน การคลังเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ได้ปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.50%ต่อปี ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของภาคภาคเอกชน และปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาด้วย 
 
“นายกฯ อยากให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจที่จะนำมาดำเนินการในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย หรือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น” 
 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่าเมื่อเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน จะเห็นว่าประเทศไทยยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และเกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เช่นในปี 2564 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% ขณะที่ปลายปี 2565 อยู่ที่ 1.25% ขณะที่ล่าสุดปรับเพิ่มเป็น 1.5% เพื่อทำให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบ และให้เศรษฐกิจไทยสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในการชี้แจงนั้นนายกฯ อยากให้นำตัวชี้วัดอื่นๆ ออกมาชี้แจงด้วย เพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ของประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วย เช่น เงินเฟ้อไทยต่ำกว่าประเทศอื่นอย่างไร ไม่ว่าจะต่ำกว่าสหรัฐ กลุ่มยูโร หรือ 5ประเทศในอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดยเงินเฟ้อของไทยในปี 2564 อยู่ที่ 1.2% ขณะที่ในเดือนธ.ค. 2565 อยู่ที่ 5.9% ซึ่งต่ำกว่าในหลายประเทศ                               

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปดูแลเรื่องต้นทุนการเพาะปลูกสินค้าของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นข้าว ปุ๋ย และสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนด้วย

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์