ธอส.ยืดเวลาช่วยลูกค้า​จาก​พิษ​โควิด19

เพื่อช่วยเหลือลูกค้า​ธอส.ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 ผ่าน “มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน” จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกค้าที่อยู่ในมาตรการที่ 18 ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ

 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉัตรชัย ศิริไล ระบุ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า​ธอส.ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 ผ่าน “มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน” จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกค้าที่อยู่ในมาตรการที่ 18 ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และ 19​ ลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์  สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต่อไปอีก 6 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66