'การบินไทย' เพิ่มเที่ยวบินรูทสิงคโปร์ รับดีมานด์พุ่ง 70%

'การบินไทย' เพิ่มเที่ยวบินรูทสิงคโปร์ รับดีมานด์พุ่ง 70%

"การบินไทย" เพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่สิงคโปร์ เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน รองรับยอดจองเพิ่มต่อเนื่อง เคบิ้นแฟกเตอร์พุ่งเฉลี่ย 70%

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การบินไทยได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อรองรับปริมาณการสำรองที่นั่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ จากเดิมสัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน

1. เที่ยวบินที่ TG403 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 11.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ TG404 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.45 น. 

2. เที่ยวบินที่ TG413 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ TG414 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.15 น.

3. เที่ยวบินที่ TG407 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ TG408 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 18.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. 

4. เที่ยวบินที่ TG409 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 16.35 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 19.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ TG410 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (เคบิ้นแฟกเตอร์) เฉลี่ยของการบินไทยสูงประมาณ 70% โดยเฉพาะเส้นทางยอดนิยม อาทิ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ส่งผลให้การบินไทยวางแผนเพิ่มความถี่เส้นทางเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนยอดจองการเดินทางล่วงหน้า (บุ๊กกิ้ง) ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2566 ก็พบว่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยราว 65% เส้นทางยอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากผู้โดยสารยังคงเป็นจุดบินต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ที่มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยว และอีเวนต์ใหม่ๆ