วันสุดท้าย ทำบัตรเข้า-ออก "รัชดาภิเษก" ปิดถนนประชุมเอเปค เช็กลงทะเบียนด่วน

วันสุดท้าย ทำบัตรเข้า-ออก "รัชดาภิเษก" ปิดถนนประชุมเอเปค เช็กลงทะเบียนด่วน

รีบเลย วันสุดท้าย ทำบัตรเข้า-ออก "รัชดาภิเษก" ปิดถนนประชุมเอเปค เช็กลงทะเบียนด่วน เพื่อรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร

การประชุมเอเปค 2022 ใกล้มาถึงแล้ว สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร แจ้งปิดถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกอโศก ถึงแยกรัชดา-คลองเตย วันที่ 14-19 พ.ย. 2565 เพื่อรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ในห้วงการประชุม APEC 2022 ขอความร่วมมือผู้พักอาศัย และผู้ประกอบการบริเวณถนนรัชดาภิเษก แจ้งให้บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก พื้นที่ภายในวันนี้ 4 พ.ย.นี้

กองบัญชาการตำรวจนครบาล 5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล มอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ อำนวยการรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ในห้วงการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (เอเปก2022) นั้น ขอแจ้งให้ประชาชนผู้พักอาศัย และผู้ประกอบการที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนรัชดาภิเษก ทราบว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กำหนดให้ปิดการจราจร ตลอดถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกอโศก ถึงแยกรัชดา-คลองเตย ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดให้ยานพาหนะที่จะสามารถเข้า-ออกบริเวณดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่มีความจำเป็น และประสงค์ขอมี "บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก พื้นที่ประกาศห้าม" ให้ลงทะเบียนในแบบคำร้อง และกรอกข้อมูลตามลิงก์ Google Form คลิกที่นี่

วันสุดท้าย ทำบัตรเข้า-ออก "รัชดาภิเษก" ปิดถนนประชุมเอเปค เช็กลงทะเบียนด่วน

กำหนดให้ส่งเอกสารคำร้องมายังฝ่ายงานธุรการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

 

โรงแรม คอนโดฯ และสำนักงาน ขอรับ บัตรผ่านเส้นทาง APEC 2022

สำหรับแบบฟอร์มขอรับ บัตรผ่านเส้นทาง APEC 2022 ใน Google Forms จะกำหนดให้เลือกโรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้า-ออกอาคาร ผ่านพื้นที่ประกาศห้าม ได้แก่

 1. โรงแรมมาดูซิ
 2. อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์
 3. วิสซ์ดอม อโศก-สุขุมวิท
 4. อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์
 5. อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์
 6. อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1
 7. อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์
 8. อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์
 9. อาคารเดอะ ปาร์ค
 10. อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ 

วิธีลงทะเบียน ขอรับ บัตรผ่านเส้นทาง APEC 2022

กรอกข้อมูล แบบคำขออนุญาตเข้า-ออก พื้นที่ห้ามประกาศ ดังนี้

 1. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์
 2. ประเภทรถ ยี่ห้อ/รุ่น สี หมายเลขทะเบียน
 3. พร้อมแนบไฟล์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายด้านหน้ารถ, รูปถ่ายด้านข้างรถ และสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

วันสุดท้าย ทำบัตรเข้า-ออก "รัชดาภิเษก" ปิดถนนประชุมเอเปค เช็กลงทะเบียนด่วน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีประเทศสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ การกำหนดวันหยุดพิเศษนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและรักษาความปลอดภัย ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด