รู้ไว้! ซ้อมขบวนรถผู้นำเอเปค ปิดวัน-เวลาไหนบ้าง

รู้ไว้! ซ้อมขบวนรถผู้นำเอเปค ปิดวัน-เวลาไหนบ้าง

ส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2565 จะมีการซ้อมใหญ่เดินขบวนรถผู้นำเอเปค 2 วัน ควรวางแผนเลี่ยงเส้นทางให้ดี

นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการซ้อมขบวนรถผู้นำเอเปคว่า กรมพิธีการทูตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะซ้อมใหญ่เดินขบวนรถผู้นำเอเปค 2 ครั้ง ได้แก่
1. วันที่ 6 พ.ย. เริ่มปิดถนนประมาณ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปยังโรงแรมที่พัก 20 แห่ง ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ไปยังหอประชุมกองทัพเรือ กลับมายังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2.วันที 12 พ.ย. เริ่มปิดถนนประมาณ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปท่าอากาศยาน 3 แห่ง บน.6 , ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ ไปโรงแรมที่พัก และกลับมายังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การซ้อมจะมีการปิดถนนหลายแห่งและทางด่วน ตลอดทั้งคืน ดังนั้นขออภัยในความไม่สะดวก