ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 63.60 สงขลา 63.35 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.80 สงขลา 63.55 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.95 สงขลา 38.70 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 39.15 สงขลา 38.90

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565