ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 62.80 สงขลา 62.55 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.00 สงขลา 62.75 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.75 สงขลา 38.50 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 38.95 สงขลา 38.70

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565