กสทช.ประสานสถานีวิทยุแจ้งข่าวภัยพิบัติ-ฉุกเฉิน

รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.​ สมบัติ ลีลาพตะ ระบุ สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ

รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.​ สมบัติ ลีลาพตะ ระบุ สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ให้เตรียมความพร้อมในการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร​ และการแจ้งเตือนให้ทันต่อสถานการณ์ โดยให้ความร่วมมือเมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐร้องขอ