"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ต.ค.2565 จาก 4 ปั๊ม เชลล์ ปรับขึ้นดีเซลอีก 50 สตางค์

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ต.ค.2565 จาก 4 ปั๊ม เชลล์ ปรับขึ้นดีเซลอีก 50 สตางค์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT ซึ่ง "ราคาน้ำมัน" นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเพิ่ม 2.24 ดอลล์ หลังโอเปกหั่นการผลิตครั้งใหญ่

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 6 ตุลาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 6 ตุลาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ต.ค.2565 จาก 4 ปั๊ม เชลล์ ปรับขึ้นดีเซลอีก 50 สตางค์

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 6 ตุลาคม 2565

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.56 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ต.ค.2565 จาก 4 ปั๊ม เชลล์ ปรับขึ้นดีเซลอีก 50 สตางค์

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 6 ตุลาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 42.56 บาท/ลิตร