ครม.ไฟเขียววันหยุดพิเศษ 16-18 พ.ย.กทม.-ปริมณฑล เปิดทางจัดเอเปค

ครม.ไฟเขียววันหยุดพิเศษ 16-18 พ.ย.กทม.-ปริมณฑล เปิดทางจัดเอเปค

ครม.เคาะหยุดพิเศษ กทม. - ปริมณฑล นนทบุรี และสมุทรปราการ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค ครั้งที่ 29 เพิ่ออำนวยการการจัดเอเปค ให้ราชการหยุด ส่วนรัฐวิสาหกิจ - เอกชน พิจารณาตามความเหมาะสม

 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5ต.ค.) มีมติเห็นชอบการกำหนดให้วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022

 

 โดยการประชุมรอบนี้จะมีผู้นำจากหลายประเทศสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดวันที่ 14-19 พ.ย. เป็น APEC Economic Leaders’ Week (AELW) หรือ สัปดาห์ APEC

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการจัดการประชุมเอเปคของรัฐบาลได้เสนอให้มี วันหยุดพิเศษระหว่างวันที่ 16 -18 พ.ย. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร และอารักขาผู้นำระดับสูงของหลายประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป ขณะที่หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินงานตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565และได้กำหนดการประชุมของผู้นำจะมีขึ้นในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ หอประชุมกองทัพเรือ และกิจกรรมคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีคณะผู้แทนผู้นำและคู่สมรสจาก 20 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม(ไม่รวมไทย) และสำนักเลขาธิการเอเปค ผู้สังเกตการณ์ 3 หน่วยงาน รวมถึงเขตเศรษฐกิจและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกของเจ้าภาพ