ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 61.20 สงขลา 60.95 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 61.40 สงขลา 61.15 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.50 สงขลา 38.25 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 38.70 สงขลา 38.45

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565