ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.75 สงขลา 60.50 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.95 สงขลา 60.70 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 38.50 สงขลา 38.25 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.70 สงขลา 38.45

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565