กทพ.ได้รับพระราชทานชื่อทางพิเศษ 'ประจิมรัถยา'

กทพ.ได้รับพระราชทานชื่อทางพิเศษ 'ประจิมรัถยา'

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ว่า "ประจิมรัถยา"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กทพ. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อทางพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก 1 สายทาง คือ ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามที่ กทพ.ได้ขอพระราชทานชื่อทางพิเศษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ประชาชนและหน่วยงาน โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "ประจิมรัถยา" ซึ่งมีความหมายว่า "เส้นทางไปยังทิศตะวันตก"

สำหรับทางพิเศษประจิมรัถยา หรือทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีระยะทางรวม 16.7 กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมและขนส่งไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อขยายทางพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพิ่มศักยภาพของระบบคมนาคมขนส่ง

โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ ไปตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 6 สิ้นสุดโครงการบริเวณใกล้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2) และลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2

อีกทั้งทางพิเศษสายนี้ ยังเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ทดสอบการให้บริการ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2559 และเปิดให้บริการโดยจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กทพ. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อทางพิเศษไว้แล้ว 6 สายทาง ได้แก่ 

1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1)

2.ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)

3.ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

4.ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด)

5.ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี)

6.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)