รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (29 กันยายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (29 กันยายน 2565)

ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1500-1530 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2150-2350 ข้าวเหนียวสันป่าตองนาปีใหม่ 65/66 2450-2500 ปลายข้าวเหนียว 64/65 1550-1700

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (29 กันยายน 2565)