สินิตย์เยือนสิงคโปร์ถก Shopee หนุนผู้ค้าออนไลน์ไทยโกอินเตอร์

สินิตย์เยือนสิงคโปร์ถก Shopee  หนุนผู้ค้าออนไลน์ไทยโกอินเตอร์

"พาณิชย์" นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Shopee ในสิงคโปร์พร้อมยกระดับธุรกิจไทยสู่ e-Commerce Platform เทียบเท่าระดับสากล

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มช่องทางการตลาด และผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยเข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการฐานราก และเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่รัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สินิตย์เยือนสิงคโปร์ถก Shopee  หนุนผู้ค้าออนไลน์ไทยโกอินเตอร์

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้สร้างความร่วมมือกับShopee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยสามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม e-Commerceได้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนต่อยอดให้สินค้าไทยจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มShopeeในประเทศต่างๆ และได้ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อเสริมกลยุทธ์ด้านการค้าออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมสำคัญที่กระทรวงฯ ความร่วมมือกับShopee Thailand อาทิ โครงการ ‘สุขใจซื้อของไทย’ เป็นการนำสินค้าผู้ประกอบการชุมชนของไทยวางขายบนแพลตฟอร์มShopeeกว่า 12,000 รายการ จากกว่า 500 ร้านค้า สร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท

‘Shopee Bootcamp for MOC’ เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์เชิงลึกแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 ราย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และ “Shopee  InternationalPlatform(SIP)” คาดว่าจะสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 50,000 ราย ขึ้นขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee ประเทศไทย และบนแพลตฟอร์มShopeeในมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างยอดขายกว่า 300 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

นายสินิตย์ กล่าวว่า การเยี่ยมชม และหารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ กับ บริษัท Sea Limited และ บริษัท Shopee Singapore นอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมมือด้าน e-Commerceแล้ว ยังร่วมกันหาแนวทางส่งเสริม และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชน และเอสเอ็มอี นำ e-Commerce มาเป็นเครื่องมือในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้เติบโตบนโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้ง ช่วยขยายโอกาสทางตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Digital Village) สร้างเครือข่ายการค้า e-Commerceในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีความสำคัญ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางการค้าพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อม (Eco-System)ทางธุรกิจที่เหมาะสม ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์