นักวิชาการขานรับขยับดอกเบี้ย 0.25% ฟังมุมมอง รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

เศรษฐกิจไทยไปยังไงต่อ หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%  ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญปัญหาสกุลเงินอ่อนค่า ฟังมุมมองจาก รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐกิจไทยไปยังไงต่อ หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%  ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญปัญหาสกุลเงินอ่อนค่า ฟังมุมมองจาก รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์