ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) (28 กันยายน 2565)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) (28 กันยายน 2565)

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.00 สงขลา 59.75 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.20 สงขลา 59.95 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 38.50 สงขลา 38.25 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.70 สงขลา 38.45

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) (28 กันยายน 2565)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) (28 กันยายน 2565)