รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (26 กันยายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (26 กันยายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3000-3080 ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1450-1480 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2100-2300 ข้าวเหนียวสันป่าตองนาปีใหม่ 65/66 2450-2550

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (26 กันยายน 2565)