ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.30 สงขลา 59.05 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.50 สงขลา 59.25 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 38.40 สงขลา 38.15 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.60 สงขลา 38.35

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565