คลังเตือนร้านค้าประชาชนใช้สิทธิคนละครึ่งผิดเงื่อนไขต้องถูกดำเนินคดึ

คลังเตือนร้านค้าประชาชนใช้สิทธิคนละครึ่งผิดเงื่อนไขต้องถูกดำเนินคดึ

คลังเตือนร้านค้าประชาชนอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ช่วยดำเนินการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 โดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาด ชี้อาจตกเป็นเหยื่อสนับสนุนการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งเฟส 5 

โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 31.07 ล้านคน และมี  ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 14,557.68 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 10.99 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 2,186.82 ล้านบาท 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน716,105 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 142.02 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 19.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 12,141.73 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน129,537 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 87.11 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 19.37 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 12,228.84 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 6,189.98 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 6,038.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4,421.58 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 2,897.83 ล้านบาท ร้าน OTOP 642.57 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 4,064.46 ล้านบาทร้านบริการ 192.63 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 9.77 ล้านบาท 

โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 23.57 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.37 ล้านราย

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.15 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.80 หมื่นราย 

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 368.98 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 189.61 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 179.37 ล้านบาท

โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.75 หมื่นราย

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

จึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อีกประมาณ 4.2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เริ่มใช้จ่ายในโครงการโดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิในโครงการ

โดยเมื่อท่านได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ท่านจะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อย่างเคร่งครัด และประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ช่วยดำเนินการใช้สิทธิโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการซึ่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้