ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รวมไว้ครบจบที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รวมไว้ครบจบที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และ Walk in ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมช่องทางสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วว่า เราจะตรวจสอบสถานะได้จากช่องทางไหนบ้าง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากที่เมื่อวานนี้ (5 ก.ย.2565) กระทรวงการคลัง ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และ Walk in ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมช่องทางสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วว่า เราจะตรวจสอบสถานะได้จากช่องทางไหนบ้าง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รวมทุกคำถามที่พบบ่อย - ขั้นตอนลงทะเบียน

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่ แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่มีพลาดสิทธิ์

- "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

 

สำหรับช่องทางการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิก) 

หรือเดินทางเพื่อไป ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยตัวเอง สามารถลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สาขาธนาคารออมสิน
  • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิก)  เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน

กรณี Walk in ที่หน่วยรับลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะได้โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รวมไว้ครบจบที่นี่

 

ผู้ลงทะเบียนจะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนใดบ้าง ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้รับได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อ

  • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง
  • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
  • ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

กรณีประกาศผลการตรวจสอบสถานะบุคคลแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานของกรมการปกครองต้องทำอย่างไร

กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

เอกสารที่ต้องใช้ในลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง (คลิก) 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รวมไว้ครบจบที่นี่