ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน แนะนำกันสับสน-เอกสารไม่ครบ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน แนะนำง่ายๆ กันสับสน-เอกสารไม่ครบ หลังเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกพบปัญหา

เปิดลงทะเบียนบัตรคนจน ทั่วประเทศวันแรก ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เกาะติดความคืบหน้า ประชาชนยังสับสน และเอกสารไม่ครบ

การลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ว่าฯ ย้ำให้ทุกพื้นที่ประสานให้แกนนำชุมชน ทำความเข้าใจประชานให้เข้าใจในหลักการและเอกสารที่ต้องนำมาประกอบให้ชัดเจน และทางที่ดีที่สุด คือปรึกษาแกนนำชุมชน และช่วยกรอกรายละเอียดก่อนนำมายื่น เพื่อไม่ให้เสียเวลา

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน แนะนำกันสับสน-เอกสารไม่ครบ

รายงานจากพื้นที่ กรณีที่จังหวัดร้อยเอ็ด คลังจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดจุดรองรับการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันแรกขึ้น 2 จุด จุดแรกตั้งเต็นท์ จัดเจ้าหน้าที่บริการประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้คนไม่คึกคัก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุดแรก ตั้งเต็นท์ จัดเจ้าหน้าที่บริการประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้คนไม่คึกคัก

จุดที่สอง ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ค่อนข้างจะคึกคักด้วยผู้คนที่เดินทางมาจำนวนมาก จนโต๊ะบริการและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับให้บริการประชาชน ที่สนใจเดินทางมาลงทะเบียน มาลงทะเบียนล้นหลาม

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน แนะนำกันสับสน-เอกสารไม่ครบ

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ลงตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อม ของการให้การบริการประชาชนวันแรก ที่พบว่า ประชาชนตื่นตัวมาใช้บริการจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อม และขาดความเข้าใจในเรื่องราวรายละเอียดส่วนตัว ทั้งทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานสถาบันครอบครัว ด้านเอกสารทะเบียนสมรส ซึ่งไม่มีการเตรียมพร้อม ทำให้เสียเวลา ซึ่งจะมีการกำชับไปยังทุกพื้นที่ ให้แกนนำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการเตรียมหลักฐานประจำตัว ที่จะนำมายื่นให้ครบ

ทางที่ดีที่สุด คือปรึกษาแกนนำชุมชนและช่วยกรอกรายละเอียดก่อนนำมายื่น เพื่อไม่ให้เสียเวลา ทั้งประชาขน และเจ้าหน้าที่เอให้สามารรถบริการได้รวดเร็วขึ้น

เปิดลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

ขณะที่ ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล ชี้แจงว่า เริ่มวันนี้วันแรก 5 ก.ย.–19 ต.ค.2565 เปิดลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

- คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด)
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่

 • สาขาธนาคาร ธ.ก.ส.
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขต กทม.
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • เว็บไซต์ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

- ข้อควรรู้ โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 • โครงการรอบใหม่ ปี 2565 ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้มีได้รับสิทธิเดิม ต้องลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิด้วย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน แนะนำกันสับสน-เอกสารไม่ครบ