ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่ แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่มีพลาดสิทธิ์

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่ แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่มีพลาดสิทธิ์

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2565 แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่มีพลาดสิทธิ์

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2565 นี้ ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่เลย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไทม์ไลน์ลงทะเบียน ช่องทาง ประกาศผล ยืนยันตัวตน ครบจบ

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โค้งสุดท้าย อัปเดตทุกช่องทาง ออนไลน์ - Walk in

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "บัตรคนจน" ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถทำตามได้ง่ายๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ (คลิก) หรือ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ (คลิก) กด "ลงทะเบียน"

2.กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และ เลข Laser หลังบัตรประชาชน

3.กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
 • การประกอบอาชีพ 
 • รายได้และหนี้สินของผู้ลทะเบียน
 • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ 

4.ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร

5.ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยัน 

6.กรณีไม่มีครอบครัว รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล , กรณีมีครอบครัว ไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

 

ตัวอย่างคลิปขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ด้วยตัวเอง

สามารถลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่ แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่มีพลาดสิทธิ์

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 • บัตรประจำตัวประชาชน

- กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียน เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

- กรณี ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)  *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

การลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน 2565 กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนิน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะที่ 5 วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ และให้ยืนยันตัวตนในช่วงเดือนมกราคม 2566 

ส่วนการเริ่มใช้สิทธิ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ทาง กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบต่อไปในภายหลังต่อไป

 

ตรวจสอบระยะเวลาโครงการ

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่ แนะ 6 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่มีพลาดสิทธิ์