คมนาคมเปิดตัวรถโดยสาร EV ตั้งเป้าให้บริการครบ 1,250 คันภายในปีนี้

คมนาคมเปิดตัวรถโดยสาร EV ตั้งเป้าให้บริการครบ 1,250 คันภายในปีนี้

คมนาคมเปิดตัวรถโดยสาร EV ใหม่ ประเดิมให้บริการ 5 เส้นทาง ก่อนขยายภายในปีนี้ครบ 1,250 คัน พร้อมเจรจาผู้ประกอบการลดอัตราค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย เป็นเวลา 3 เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชน โดยได้มีข้อสั่งการให้ติดตามการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า หรือรถเมล์ EV เพื่อลดการใช้น้ำมัน ตลอดจนเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก และลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว สนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในระบบขนส่งสาธารณะ และเร่งแก้ไขปัญหาการให้บริการระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกว่าได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทาง โดยผู้ประกอบการขนส่งจะเริ่มนำรถใหม่มาให้บริการ

คมนาคมเปิดตัวรถโดยสาร EV ตั้งเป้าให้บริการครบ 1,250 คันภายในปีนี้

โดยรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่นั้น จะเป็นรถปรับอากาศรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถให้บริการผู้โดยสารที่ใช้ Wheel Chair ติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ติดตั้งและใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket System) ติดตั้งระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เส้นทางการเดินรถที่ครอบคลุม เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ ตอบโจทย์การเดินทาง และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจร และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

โดยจะเริ่มเดินรถในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 8 แฮปปี้แลนด์ - ท่าเรือสะพานพุทธ สายที่ 1 พระราม 3 - ท่าเตียน สายที่ 82 ท่าน้ำพระประแดง - บางลำพู สายที่ 34 บางเขน - ถนนพหลโยธิน - หัวลำโพง และสายที่ 17 พระประแดง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และในเดือนกันยายนจนถึงปลายปี 2565 จะสามารถทยอยนำรถใหม่มาให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ได้ครบทั้ง 77 เส้นทาง จำนวน 972 คัน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการขนส่งรายที่ได้รับใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้ จำนวน 278 คัน รวมจำนวนรถโดยสาร EV รูปแบบใหม่ที่จะนำมาให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 1,250 คัน และในส่วนของเส้นทางการเดินรถโดยสารทั้งหมด 237 เส้นทางในกรุงเทพมหานครจะดำเนินการเปลี่ยนเป็นรถ EV ให้ครบทั้งหมดในระยะต่อไป

คมนาคมเปิดตัวรถโดยสาร EV ตั้งเป้าให้บริการครบ 1,250 คันภายในปีนี้

คมนาคมเปิดตัวรถโดยสาร EV ตั้งเป้าให้บริการครบ 1,250 คันภายในปีนี้

นายศักดิ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเจรจากับผู้ประกอบการขนส่งให้พิจารณาลดอัตราค่าโดยสารให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกภายหลังเจรจากับผู้ประกอบการขนส่งแล้วทราบว่า บริษัทได้พิจารณาจัดเก็บค่าโดยสาร ที่ราคา 10 บาท ตลอดสาย เป็นเวลา 3 เดือน เป็นอย่างน้อย สำหรับประชาชนผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และในระยะต่อไปบริษัทได้มีการวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละวันของพี่น้องประชาชน โดยการจัดทำตั๋วรายวัน ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางภายในระบบรถโดยสารเอง และต่อเนื่องไปยังระบบการขนส่งสาธารณะอื่นๆ

นอกจากนี้ สำหรับพนักงานขับรถและผู้ประจำรถของผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการออกใบอนุญาตประกอบการให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกรวบรวมรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบการรายเดิม และประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่พิจารณารับพนักงานและลูกจ้างดังกล่าวเข้าเป็นพนักงานต่อไป