ร้านค้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 แล้วกว่า 7.3 หมื่นร้าน

ร้านค้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 แล้วกว่า 7.3 หมื่นร้าน

วันแรกของการเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 กว่า 7.3 หมื่นร้าน เป็นร้านค้าใหม่ 2.6 พันล้าน ส่วนประชาชนทั่วไปเริ่มลงทะเบียน 19 ส.ค.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) เฟส 5 ได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันนี้เป็นวันแรก (วันจันทร์ที่ 15 ส.ค.2565)

โดยจากข้อมูลสะสม ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว จำนวน 73,963 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจำนวน 71,340 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 2,623 ร้านค้า

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และสนใจเข้าร่วมโครงการฯเฟส 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลัง จะปิดรับสมัคร

 

โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 และมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ทันที และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ต่อไป 

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 แล้ว และประสงค์จะขายอาหาร และเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรีแพลตฟอร์ม สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ส.ค.2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

 

โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรีแพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯเฟส 5 ได้เพียงรายเดียว ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรีแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯเฟส 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood LINE MAN GrabFood และ foodpanda (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565)

 

ในส่วนของการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันแรกในวันศุกร์ที่ 19 ส.ค.2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน 

 

โดยประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ เฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ เฟส 4 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่าน www.คนละครึ่ง.com

 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ เฟส 5 จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 ขอให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565) เวลา 16.30 น.

 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะ 3 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการฯ เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ส.ค.2565 และหากลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 ได้ที่ http://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่ง.com 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์