บสย. ขานรับนโยบายรัฐ ยืนมาตรการแก้หนี้ยั่งยืน แนะลูกหนี้เร่งลงทะเบียน

บสย. ขานรับนโยบายรัฐ ยืนมาตรการแก้หนี้ยั่งยืน แนะลูกหนี้เร่งลงทะเบียน

บสย. รับนโยบายรัฐ ยืนมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” แก้หนี้ยั่งยืน ช่วยลูกหนี้ค้ำประกันประคองกิจการ ยืดหยุ่น ผ่อนน้อย เบาแรง ดอกเบี้ย 0% ยาวถึงสิ้นปี 65 แนะลูกหนี้ บสย. เร่งลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลดผลกระทบช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า ในการประชุมเรื่องการดูแลลูกค้าในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา  โดยมอบนโยบายเน้นย้ำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด

โดย บสย. ซึ่งมีบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมเดินหน้าตามนโยบายรัฐ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มที่ทุกด้าน ทั้งการค้ำประกันสินเชื่อ ที่ช่วยลดภาระต้นทุนธุรกิจ  การให้คำปรึกษาทางการเงินฟรีโดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้  “บสย. พร้อมช่วย” ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  แก้หนี้ยั่งยืนเพื่อบรรเทาภาระลูกหนี้ บสย. ให้สามารถประคองกิจการต่อไปได้   

 

จุดเด่นของมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” เน้นความยืดหยุ่นการชำระหนี้ 3 ระดับ ตามความสามารถในการชำระ คือ

 

1.ยืดหยุ่น โดยตัดเงินต้น  20% และตัดดอกเบี้ย 80% ระยะผ่อนชำระ 5 ปี

 

2.ผ่อนน้อย  เบาแรง หนี้ลดหมดแน่นอน โดยเริ่มต้นชำระครั้งแรกเพียง 1% ของยอดหนี้ โดยนำไปตัดเงินต้นทั้งหมด  ส่วนวงเงินที่เหลือ ระยะผ่อนชำระ 5 ปี

 

3.ดอกเบี้ย 0%  โดยชำระครั้งแรก 10% ซึ่งจะนำไปตัดเงินต้นทั้งหมด ระยะผ่อนชำระ 7 ปี 

 

นายสิทธิกร กล่าวว่า ขณะนี้มาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” ได้รับความสนใจจากลูกหนี้ บสย. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นมาตรการที่ช่วยให้ลูกหนี้สามารถประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยมีลูกหนี้ ลงทะเบียนร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ถึง 6,856 ราย โดยได้รับอนุมัติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 1,546 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 1,117 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ก.ค.65)  โดยจะยืนมาตรการ“บสย. พร้อมช่วย” ต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2565  

 

ทั้งนี้ ลูกหนี้ บสย. สามารถสอบถามการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผ่านช่องทาง บสย. Call Center 02-890-9999  หรือ สแกน QR Code  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ