วางแผนเกษียณผู้สูงอายุ เงินฝากประจำ 'ซูเปอร์ ซีเนียร์' ดีอย่างไร?

วางแผนเกษียณผู้สูงอายุ เงินฝากประจำ 'ซูเปอร์ ซีเนียร์' ดีอย่างไร?

วางแผนเกษียณผู้สูงอายุ เปิดบัญชีเงินฝากประจำ "ซูเปอร์ ซีเนียร์" ดีอย่างไร? ให้ดอกเบี้ยสูง มีเงินใช้หลังเกษียณ รับดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีทุกเดือน เช็กเงื่อนไขที่นี่

ชวนมาวางแผนการเงิน วางแผนเกษียณผู้สูงอายุ เปิดบัญชีเงินฝากประจำ "ซูเปอร์ ซีเนียร์" ดีอย่างไร? ให้ดอกเบี้ยสูง มีเงินใช้หลังเกษียณ รับดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีทุกเดือน เช็กเงื่อนไขที่นี่

ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เปิดบัญชีเงินฝากประจำ "ซูเปอร์ซีเนียร์" มีแต่ได้ เงินฝากประจำ เพื่อวัยเกษียณ ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน ฟรีคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 3 ล้าน พร้อมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

 

วางแผนเกษียณผู้สูงอายุ เงินฝากประจำ \'ซูเปอร์ ซีเนียร์\' ดีอย่างไร?

 

บัญชีเงินฝากประจำ "ซูเปอร์ ซีเนียร์" ดีอย่างไร?

 • รับดอกเบี้ยสูง 2.2% ต่อปี* รับดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 30 เดือน
 • ฟรีประกันอุบัติเหตุเท่ายอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด 3 ล้านบาท 
 • รับประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3,000,000 บาท/คน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ได้เพิ่มอีก ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เช็กเงื่อนไข บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์

 • ฝากประจำ 30 เดือน
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน
 • อุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท / คน

อัตราและค่าธรรมเนียม

 

วางแผนเกษียณผู้สูงอายุ เงินฝากประจำ \'ซูเปอร์ ซีเนียร์\' ดีอย่างไร?

รายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

วางแผนเกษียณผู้สูงอายุ เงินฝากประจำ \'ซูเปอร์ ซีเนียร์\' ดีอย่างไร?

บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ เปิดบัญชีง่ายๆ ได้ทุกสาขา

 • เพียงใช้บัตรประชาชน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/คน

 

คุณสมบัติผู้บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์

 • เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลเดียวเท่านั้น (ฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุ เฉพาะผู้ฝากอายุ 55–70 ปีบริบูรณ์ และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100,000 บาท)
 • ผู้ฝากจะต้องมี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท / คน หรือการโอนยอดเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท จากบัญชีเดิม ไปเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ผูกไว้

 

อ่านรายละเอียด บัญชีเงินฝากประจำ ซูเปอร์ ซีเนียร์ เพิ่มเติม (คลิก)