ออมสิน 111 ปี แจกทุนการศึกษา รวม 555,000 บาท สำหรับบัญชีเผื่อเรียก Kids Now

ออมสิน 111 ปี แจกทุนการศึกษา รวม 555,000 บาท สำหรับบัญชีเผื่อเรียก Kids Now

ธนาคารออมสิน ฉลองครบรอบ 111 ปี จัดกิจกรรม “ออมดีมีทุน” แจกทุนการศึกษา รวมมูลค่า 555,000 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now เช็กเงื่อนไขการรับทุนได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน "ฉลองครบรอบ 111 ปี" จัดกิจกรรม “ออมดีมีทุน” แจกทุนการศึกษา รวมมูลค่า 555,000 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now

ออมสิน 111 ปี แจกทุนการศึกษา รวม 555,000 บาท สำหรับบัญชีเผื่อเรียก Kids Now

เงื่อนไขการรับทุน “ออมสิน 111 ปี ออมดีมีทุน”

คุณสมบัติ

 • นักเรียน นักศึกษา สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน

เงื่อนไขการพิจารณา

การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now พร้อมสมัครใช้บริการ และผูกบัญชีกับ Line GSB Now (Line Official Account) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
 • มีการออมต่อเนื่อง 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2567
 • มีการออมเงินไม่ต่ำกว่า 50 บาท ต่อเดือน
 • ยอดเงินออมสะสม ณ เดือนสุดท้าย ต้องไม่ต่ำกว่า 1,110 บาท

ระยะเวลากิจกรรม

 • ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567

วิธีการคัดเลือกทุนการศึกษา

 • คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
 • จับรางวัลโดยวิธีการสุ่มจาก ข้อ 1.

ประกาศผล

 • ภายในเดือนธันวาคม 2567

ทุนการศึกษา

 • จำนวน 111 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 555,000 บาท

วันรับมอบทุนการศึกษา

 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568

ออมสิน 111 ปี แจกทุนการศึกษา รวม 555,000 บาท สำหรับบัญชีเผื่อเรียก Kids Now

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารออมสิน (คลิก)

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์