"ระบบจัดการพลังงาน" ของ บ้านปู เน็กซ์ ตัวช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤติยุคพลังงานแพง

"ระบบจัดการพลังงาน" ของ บ้านปู เน็กซ์ ตัวช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤติยุคพลังงานแพง

ปัจจุบันธุรกิจทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤติต้นทุนพลังงานที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ เจ้าของธุรกิจทั้งหลายต้องแบกรับต้นทุนค่าผลิตและบริการที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องหาตัวช่วยในการลดต้นทุนเหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจไปต่อและเติบโตได้ยั่งยืนในระยะยาว

โดยหนึ่งในโซลูชันที่ใช้แก้ปัญหานี้ได้อย่างตรงจุดคือ "ระบบจัดการพลังงาน" เพราะนอกจากจะช่วยบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ รวมถึงช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งสอดรับเมกะเทรนด์ Net-Zero ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

ระบบจัดการพลังงาน ช่วยเซฟต้นทุนค่าพลังงานที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

ระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System หรือ EMS) คือการนำระบบอัจฉริยะเข้ามาใช้ควบคุมและบริหารการใช้พลังงานภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่ง บ้านปู เน็กซ์ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงนำบริการนี้มาตอบ Pain Point และเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติในยุคพลังงานแพงเช่นนี้ โดยมีบริการครอบคลุม 3 ด้าน

  • บริการแรก คือ การจัดการระบบสาธารณูปโภคและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Utility Management & Energy Efficiency Solutions) ให้บริการดูแลงานด้านระบบสาธารณูปโภคของอาคารแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบทำน้ำเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ระบบไอน้ำและน้ำร้อน ระบบโซลาร์ และอีกมากมาย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ตั้งแต่การสำรวจหน้างาน ออกแบบโซลูชัน ติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยี จนถึงบริการหลังการขาย อีกทั้งมีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ภายในอาคารได้แบบเรียลไทม์ พร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงานได้ทันทีหลังจากเริ่มโครงการ
  • บริการที่สอง คือ การจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) บริการทางเทคนิคและการดูแลรักษาสำหรับอาคารให้มีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ลิฟต์และบันไดเลื่อน การบริหารจัดการขยะ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  • บริการที่สาม คือ ด้านระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (District Cooling Systems and Infrastructure) ซึ่งเป็นการผลิตความเย็นจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ แล้วจึงกระจายความเย็นไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถใช้แทนการใช้เครื่องปรับอากาศแบบเดิมๆ ได้

"ระบบจัดการพลังงาน" ของ บ้านปู เน็กซ์ ตัวช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤติยุคพลังงานแพง

แก้ Pain Point ค่าพลังงานแพง การันตีเห็นผลไว ด้วยระบบจัดการพลังงาน

ยกตัวอย่าง ธุรกิจโรงแรม หนึ่งในธุรกิจที่ต้องแบกรับต้นทุนค่าพลังงานสูงในทุกๆ เดือน โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับแขกที่เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ รวมถึงต้องมีการจัดการสถานที่ที่ดี พร้อมให้บริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ลิฟต์ ฯลฯ 

โดยโรงแรมแห่งหนึ่ง ประสบปัญหาต้นทุนค่าพลังงานสูง ซึ่ง บ้านปู เน็กซ์ นำบริการระบบจัดการพลังงานเข้าไปช่วยแก้ไข โดยทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหน้างาน พบว่า ระบบทำน้ำเย็นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษาอาคารยังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ จึงแนะนำดังนี้

  • เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น และลดการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถเห็นผลประหยัดได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยจากการคำนวณสามารถลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 2 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อย CO2 ได้เกือบ 200 ตันต่อปี*
  • ยกระดับการป้องกันอัคคีภัย การต้อนรับและรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความไว้วางใจให้แขกที่มาใช้บริการ 

โดยทางโรงแรม สามารถมอนิเตอร์การใช้พลังงาน และแจ้งเตือนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกสบายในการบริหารจัดการ ทำงานได้รวดเร็ว และเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนด้านการจัดการอาคาร การบำรุงรักษา หรือต่อยอดเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

"ระบบจัดการพลังงาน" ของ บ้านปู เน็กซ์ ตัวช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤติยุคพลังงานแพง

นอกจากนี้ เมื่อโรงแรม หรือธุรกิจต่างๆ มีการจัดการพลังงานและอาคารที่ดีรอบด้าน ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการรับรางวัล หรือมาตรฐานรับรองด้านความยั่งยืนต่างๆ เช่น มาตรฐานรับรองอาคารสีเขียว รางวัลการจัดการอาคารด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

เรียกได้ว่า ระบบจัดการพลังงาน สามารถสร้างคุณค่ารอบด้านให้กับทุกธุรกิจ ทั้งด้านธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดการต้นทุนค่าพลังงานอย่างคุ้มค่า ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้ประกอบการที่สนใจบริการระบบจัดการพลังงาน ลงทะเบียน คลิกที่นี่ หรือสอบถาม Call center 02-095-6599

หมายเหตุ *ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาด และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า และการปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ