ตลท. สั่งหุ้น "JTS - BGT" ห้ามซื้อขายเป็นเวลา 1 วัน (20 เม.ย.) หลังราคาร้อนแรง !

ตลท. สั่งหุ้น "JTS - BGT" ห้ามซื้อขายเป็นเวลา 1 วัน (20 เม.ย.) หลังราคาร้อนแรง !

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเดิมหุ้น "JTS" และ "BGT" พักการซื้อขายเป็นเวลา 1 วันทำการ (20 เม.ย.) หลังราคาร้อนแรงไม่หยุด พร้อมเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (JTS) และหลักทรัพย์ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BGT) เป็นระดับ 3 ด้วยการหยุดพักการซื้อขาย (Trading suspension "SP") เป็นเวลา 1 วันทำการ คือ วันที่ 20 เมษายน 2565 หลังจากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ยังคงห้าม Net Settlement, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยการนำเงินสดมาวาง 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash balance) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ทั้งนี้เมื่ออนุญาตให้ซื้อขายแล้ว หากสภาพการซื้อขายยังคงเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐาน จะดำเนินการตามมาตรการ ด้วยการหยุดพักการซื้อขายเป็นเวลา 1 วันทำการเป็นระยะๆ  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการกำกับการซื้อขายที่ได้มีการยกระดับ และมีผลบังคับใช้เมื่อ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นมา

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายในหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานประกอบ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ขอกำชับให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนภายในประเทศ ผู้ลงทุนต่างประเทศ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โดยให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในมาตรการกำกับการซื้อขายด้วย กล่าวคือ ต้องให้ผู้ลงทุนทุกประเภทวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ / ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย / ห้าม Net settlement

***หมายเหตุ:

มาตรการกำกับการซื้อขาย มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

มาตรการระดับ 1 : ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash balance

มาตรการระดับ 2 : ห้าม Net Settlement, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash balance

มาตรการระดับ 3 : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ, จากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ยังคงห้าม Net Settlement, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash balance

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์