‘มนัญญา’ เร่งสอบทุจริตสหกรณ์เกษตรฯกว่า 200 ล้าน

ได้สั่งให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวบรวมรายละเอียดกรณีการทุจริตเงินฝากสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯภายใน 2 วัน และในวันที่ 6 เมษายนนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์  ระบุ ได้สั่งให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวบรวมรายละเอียดกรณีการทุจริตเงินฝากสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯภายใน 2 วัน และในวันที่ 6 เมษายนนี้ จะประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรฯ และกรรมการสหกรณ์ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเรื่องดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริตอย่างถึงที่สุด เบื้องต้นพบว่ามีการปลอมลายมือชื่อสมาชิกถอนเงินและบันทึกข้อมูลในสมุดบัญชีคู่ฝากเท็จ โดยมูลค่าความเสียหายน่าจะเกิน 200 ล้านบาท